2e de Riemerstraat – Zeeheldenkwartier

Het uit omstreeks 1867 daterende straatje is vernoemd naar de Haagse geschiedschrijver en jurist Jacob de Riemer en staat op de lijst Beschermd stadsgezicht van Den Haag.
Het is altijd weer een mooie uitdaging een gevel van respectabele leeftijd in volle glorie te herstellen. Vaak hebben er verzakkingen plaatsgevonden en zij er barsten in het metselwerk als ook in de speklijsten (sierlijstwerk rond de ramen) ontstaan.
Bij een inspectie van dichtbij werd duidelijk dat de laatste 150 jaar… niet iedere schilder evenveel aandacht aan de gevel heeft kunnen besteden.
De gevelkopjes hadden heel wat te verduren gehad en we hebben dan ook besloten deze in zijn geheel te vervangen. Iets wat niet iedere dag voorbij komt en waarbij wij onze expertise in praktijk kunnen brengen.
Het lijstwerk is volledig gesaneerd. De barsten zijn opengefreesd, loszittende delen verwijderd en opnieuw op vakkundige wijze aangeheeld.
Bij de daklijst en gootbodem hebben wij het houtrot weggenomen en vervolgens opnieuw geschilderd in een mooie harde hoogglans lak.
Het resultaat mag gezien worden!